Ενδυνάμωση μέσω της τέχνης

Online σεμινάριο με τη Διώνη Λαμπίρη

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής και να καταβάλετε το ποσό των διδάκτρων σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς (αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας). 

Φόρμα εγγραφής

Καταβολή διδάκτρων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR84 0110 1940 0000 1940 0739 389

EUROBANK: GR1502604790000380200194296

ALPHA BANK: GR92 0140 9810 9810 0234 0010 455

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR94 0172 1210 0051 2105 5598 801

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά από γραπτή ακύρωση της συμμετοχής έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. 

Μετά την παραπάνω προθεσμία τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η πλατφόρμα culture365 διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για απρόβλεπτο λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται το σύνολο των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί.