Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

Έκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο

 • Post author:
 • Post category:

Η έκθεση Improvisations που εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Ζάππειον Μέγαρον παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Edi Rama, νυν Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση, που…

Continue ReadingΈκθεση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο Μέγαρο