You are currently viewing Θερινά Σεμινάρια υποκριτικής με την Ελένη Σκότη από το θέατρο Επί Κολωνώ

Θερινά Σεμινάρια υποκριτικής με την Ελένη Σκότη από το θέατρο Επί Κολωνώ

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και στο φετινό του 2020 θα πραγματοποιηθούν στο Επί Κολωνώ κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο σεμινάρια υποκριτικής με την Ελένη Σκότη.

Τα καλοκαιρινά σεμινάρια στο Επί Κολωνώ έχουν κατά κανόνα περιεχόμενο πιο πυκνό σε σχέση με τα μαθήματα στη διάρκεια της χρονιάς και κάποια από αυτά εστιάζουν πάνω σε πιο ειδικά θέματα και με ιδιαίτερες ασκήσεις. Όμως τα μαθήματα φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί ώστε να ελαχιστοποιούν και τους κινδύνους διάδοσης του ιού στους συμμετέχοντες (μαθητές, προσωπικό και δασκάλα). Η προσαρμογή αυτή αφορά τόσο στη φύση των διαδικασιών στο χώρο, αφενός επί σκηνής (πχ ασκήσεις με συμμετοχή έως δύο μαθητών σε διακεκριμένες περιοχές της σκηνής, ή ακόμη τη χρήση προσωποποιημένων αντικειμένων κοκ) και αφετέρου στην παραμονή στην αίθουσα (μαθήματα στην Κεντρική Σκηνή, με καθήμενους σε προκαθορισμένες θέσεις, περιορισμένος αριθμός μαθητών κοκ) όσο και μέτρα για τον αερισμό, την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Εξάλλου το Επί Κολωνώ –ως πρώην σχολείο- διαθέτει και ευρύχωρη αυλή για την αναμονή και τα διαλείμματα ή ακόμη και για την διεξαγωγή μέρους του μαθήματος. Πιο αναλυτικά θα εξηγηθούν εγκαίρως τα μέτρα και τα πρωτόκολλα συμπεριφορών σε όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές, προσωπικό και δασκάλα) ώστε όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα να είναι πλέον όλα σαφή για όλους.

Το ξεχωριστό επίσης φέτος είναι ότι οι συνθήκες μας οδήγησαν ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας παράλληλης, με τα κυρίως σεμινάρια, διαδικτυακής εκδοχής μαθημάτων, που δεν θα λάβουν δηλαδή χώρα στο φυσικό τους χώρο το Επί Κολωνώ αλλά στο διαδίκτυο. Ήδη η Ελένη Σκότη το τρέχον διάστημα του Μαΐου πειραματίστηκε με παλαιότερους μαθητές εφαρμόζοντας πρωτότυπες μεθόδους και ασκήσεις εκμεταλλευόμενη δημιουργικά τις δυνατότητες επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον σε σχέση τόσο με την ιδιαιτερότητα όσο και την αποτελεσματικότητα του νέου αυτού τρόπου, ανοίγοντας προοπτική να διατηρηθούν τα μαθήματα αυτά και μετά το τέλος της πανδημίας. Τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα δεν θα περιορίζονται στη περιοχή της Αθήνας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν από οπουδήποτε στον κόσμο αποκτώντας γνώση των βασικών αρχών της σύγχρονης μεθόδου υποκριτικής του Studio Νάμα!

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2020 τα παρακάτω θερινά σεμινάρια υποκριτικής:
1) Ατομικός αυτοσχεδιασμός και αντιθετικά ζεύγη (μάθημα στο Επί Κολωνώ)
2) Αυτοσχεδιαστικές συνδιαλέξεις (διαδικτυακά)

1. Ατομικός αυτοσχεδιασμός και αντιθετικά ζεύγη (Κεντρική Σκηνή Επί Κολωνώ)
Το σεμινάριο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο φάσεις:

1η φάση: ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι κεντρικοί χαρακτήρες σε κάθε αξιόλογο θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο έχουν να υπερνικήσουν πολλά και σύνθετα εμπόδια προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Κάποια από τα εμπόδια μπορεί να είναι παράγοντες εξωτερικοί, όπως για παράδειγμα καταστροφικές δυνάμεις της φύσης, χρονικοί περιορισμοί ή παρεμβολή άλλων χαρακτήρων. Μερικές φορές επίσης τα εμπόδια είναι εσωτερικά, ψυχολογικά, όπως βαθιά ριζωμένες ενοχές ή κρυμμένοι φόβοι. Όποια κι αν είναι φύση τους, τα εμπόδια που οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν, συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρής δραματικής έντασης και εγρήγορσης.

Στον ατομικό αυτοσχεδιασμό η προσοχή του ηθοποιού πρέπει να εστιαστεί στην αντιμετώπιση των εμποδίων, που συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση πλοκής, χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου, αλλά και στη μετατροπή τους σε αφορμές για το χτίσιμο μιας δημιουργικής λύσης.

2η φάση: ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ
Πολλοί χαρακτήρες έργων εμφανίζουν είτε διαμετρικά αντίθετες προσωπικότητες είτε σε κάποια συγκεκριμένη συγκυρία βιώνουν αντίθετα συναισθήματα. Κατά την διάρκεια αυτού του σεμιναρίου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν μια πληθώρα ρόλων με αντιθέσεις τόσο στον χαρακτήρα όσο και στα συναισθήματα. π.χ. όταν ένας απίστευτα ακατάστατος πρέπει να ζει με κάποιον που έχει μανία με την τάξη, ή πχ όταν δύο χαρακτήρες βιώνουν αντίθετα συναισθήματα στο άκουσμα κάποιου νέου.

Οι ασκήσεις του μαθήματος αυτού αποτελούνται κυρίως από αυτοσχεδιασμούς αντιθετικών ζευγών, δηλαδή δύο προσώπων με τέτοια αντιθετικά χαρακτηριστικά (μόνιμα ή πρόσκαιρα). Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τους μαθητές ώστε να μάθουν πώς να εμβαθύνουν σε έναν χαρακτήρα μέσα από τη σύγκρουσή του με το αντίθετό του και θα τους χαρίσει ισχυρές βάσεις δημιουργικότητας σε κάθε συνθήκη αυτοσχεδιασμού.

Το σεμινάριο αυτό με συνολική διάρκεια 8 μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα για αρχάριους και τμήμα για προχωρημένους και επαγγελματίες.

Ατομικός αυτοσχεδιασμός και αντιθετικά ζεύγη (για αρχάριους σπουδαστές)

α) Τμήμα

Ημέρα & Ώρα: Δευτέρα 18:30-21:00

Περίοδος Σεμιναρίου: 1 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου 2020

Κόστος Σεμιναρίου (8 μαθημάτων): 200,00 €

β) Τμήμα

Ημέρα & Ώρα: Τετάρτη 21:15-23:45

Περίοδος Σεμιναρίου: 3 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου 2020

Κόστος Σεμιναρίου (8 μαθημάτων): 200,00 €

Ατομικός αυτοσχεδιασμός και αντιθετικά ζεύγη (για προχωρημένους σπουδαστές)

α) Τμήμα

Ημέρα & Ώρα: Τρίτη 21:15-23:45

Περίοδος Σεμιναρίου: 2 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου 2020

Κόστος Σεμιναρίου (8 μαθημάτων): 200,00 €

β) Τμήμα

Ημέρα & Ώρα: Πέμπτη 18:30-21:00

Περίοδος Σεμιναρίου: 4 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2020

Κόστος Σεμιναρίου (8 μαθημάτων): 200,00 €

2. Αυτοσχεδιαστικές συνδιαλέξεις – Διαδικτυακό σεμινάριο
Οι συζητήσεις στο τηλέφωνο ή στο skype ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας μπορεί κάποιες φορές να αποβούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και αποκαλυπτικές.Είτε να είναι βαθιές και ουσιαστικές είτε να είναι συναισθηματικά φορτισμένες είτε ακόμη να γίνουν το πεδίο μιας έντονης αλλά συγκαλυμμένης σύγκρουσης. Κάποιες φορές στο τηλέφωνο νιώθουμε τόσο κοντά με τον άλλο που μοιραζόμαστε μυστικά, φόβους, σεξουαλικές επιθυμίες, λύπες. Ορισμένες μάλιστα φορές αυτό μπορεί να συμβεί και μεταξύ αγνώστων ανθρώπων.

Το διαδικτυακό αυτό μάθημα χρησιμοποιώντας τη συνθήκη μιας συνδιάλεξης θα επικεντρωθεί σε ασκήσεις αυτοσχεδιασμού δύο προσώπων σε δοσμένο πλαίσιο. Θα βοηθήσει έτσι τους συμμετέχοντες να εργαστούν στο να εμβαθύνουν στο υποσυνείδητό τους και να αντλούν αληθινά στοιχεία από το συναισθηματικό τους πλούτο ώστε να τα αξιοποιήσουν δημιουργικά τη δράση και τη στάση του αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα τους. Αυτή η ικανότητα και η εξοικείωση με τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντική στα πρώτα στάδια -και όχι μόνο- της εκπαίδευσης του ηθοποιού που πρέπει να γνωρίζει το βασικό του όργανο: τον εαυτό του.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο της εκπαίδευσή τους. Έχουν δηλαδή μια σχετική αυτοσχεδιαστική εμπειρία.

Αυτοσχεδιαστικές συνδιαλέξεις – Διαδικτυακό σεμινάριο (περιορισμένος αριθμός θέσεων)
Ημέρα & Ώρα:
Σάββατο 17:00-19:00

Περίοδος Σεμιναρίου: 6 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου 2020

Κόστος Σεμιναρίου (8 μαθημάτων): 120,00 €

Πληροφορίες:

– Τα μαθήματα διαρκούν έως 23 Ιουλίου 2020.
– Τα μαθήματα παραδίδονται από την Ελένη Σκότη.
– Προβλέπονται ειδικές τιμές για όποιον παρακολουθήσει παραπάνω από ένα μάθημα.
– Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για κράτηση θέσεων ή για πληροφορίες με τη γραμματεία του θεάτρου στο email xkolono@otenet.gr ή στο 6972403533 (ώρες 12:00-18:00). Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
– Αποστολή βιογραφικών για συμμετοχή στα σεμινάρια xkolono@otenet.gr.
– Πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του θεάτρου Επί Κολωνώ http://www.epikolono.gr ή στις σελίδες του θεάτρου στο facebook.
θέατρο Επί Κολωνώ https://www.facebook.com/epikolono.gr?fref=ts και
studio NAMA https://www.facebook.com/Studio-NAMA-142612435948624/

 

Ελένη Σκότη

Σύντομο Βιογραφικό
Η Ελένη Σκότη είναι σκηνοθέτης και δασκάλα Υποκριτικής. Από το 1993 έως το 1998 δίδαξε αυτοσχεδιασμό και υποκριτική στη δραματική σχολή «Αρχή». Εργάστηκε επί σειρά ετών ως μόνιμη καθηγήτρια υποκριτικής και ρητορικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Εργάστηκε επίσης ως καθηγήτρια υποκριτικής στο Ωδείο Αθηνών. Έχει ιδρύσει το studio NAMA (studio Υποκριτικής της ομάδας ΝΑΜΑ) το οποίο εδρεύει στο θέατρο Επί Κολωνώ από το 2000. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διδάσκει στο Εθνικό Θέατρο.

Στο Επί Κολωνώ με την Ομάδα Νάμα έχει σκηνοθετήσει πολλά έργα μεταξύ των οποίων «Αγαπητή Ελένα» (για το οποίο κέρδισε το 1ο βραβείο σκηνοθεσίας του περιοδικού «Αθηνόραμα»), «Η Κατάρα των Πεινασμένων» του Σαμ Σέπαρντ, «Ποτέ μην Κολυμπάς Μόνος» του Ντάνιελ Μακ Άιβορ, «Ραχήλ» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Εθνικό Θέατρο, το έργο «Rottweiler» του Γκιγιέρμο Έρας σε διασκευή Ομάδας ΝΑΜΑ, το οποίο βραβεύτηκε με τα βραβεία κοινού του Αθηνοράματος αποσπώντας το γ’ βραβείο καλύτερης παράστασης και σκηνοθεσίας, «La Chunga» του Μάριο Βάργκας Λιόσα, «Κίεβο» του Σέρχιο Μπλάνκο, «Αλεπούδες» της Ντων Κινγκ, «Αγαπητή Ελένα» της Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια, «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, «Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας» του Κόνορ Μακφέρσον, «Η βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Στο Σύγχρονο Θέατρο με την Ομάδα Νάμα σκηνοθέτησε τις παραστάσεις «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τ. Ουίλιαμς, την «Δύναμη του σκότους» του Λ. Τολστόι, το «Με λένε Έμμα» του Ντάνκαν Μακμίλαν και το «Οι Λαντζέρηδες» του Μόρις Πάνιτς. Τα τελευταία χρόνια στο Θέατρο Εμπορικόν έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις «Κράμερ εναντίον Κράμερ» του Avery Corman, «Ολεάννα» του Ντέηβιντ Μάμετ «Η εκδοχή του Μπράουνιγκ» του Τέρενς Ράτινγκαν, «Η Συλλογή» του Χάρολντ Πίντερ, «Ο Χορός του Θανάτου» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ και «Ο Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς.

This Post Has 40 Comments

 1. cheap flights tickets

  Hi there! This post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I will forward this information to him.
  Pretty sure he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 2. fly ticket

  Thank you for another fantastic post. The place else could anyone get that kind
  of info in such a perfect means of writing? I’ve a presentation subsequent week,
  and I’m on the look for such info.

 3. gamefly

  Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post
  is simply nice and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 4. gamefly

  Because the admin of this web site is working, no uncertainty very shortly it will be famous,
  due to its feature contents.

 5. http://tinyurl.com/yyqjmetf

  Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly loved surfing around your
  blog posts. In any case I will be subscribing
  for your feed and I hope you write again very soon!

 6. bit.ly

  Thanks , I have just been looking for information about this topic
  for ages and yours is the best I have came upon so far.
  However, what concerning the bottom line? Are you positive
  in regards to the source?

 7. tinyurl.com

  Excellent article! We are linking to this particularly great content on our website.
  Keep up the great writing.

 8. t.co

  I have read a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot effort you set to create one of these wonderful
  informative site.

 9. tinyurl.com

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a
  friend who had been doing a little research on this.
  And he actually ordered me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss
  this issue here on your blog.

 10. http://tinyurl.com/4swkymsj

  This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 11. tinyurl.com

  Admiring the dedication you put into your website and in depth information you
  offer. It’s great to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 12. tinyurl.com

  My brother suggested I would possibly like this web site.
  He used to be entirely right. This put up truly made my day.
  You can not imagine simply how so much time I had spent for this
  info! Thank you!

 13. http://tinyurl.com/23ez4j9r

  Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any recommendations? Bless you!

 14. http://tinyurl.com/2qrc8xsp

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is
  excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 15. tinyurl.com

  Hey there! I know this is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for
  this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 16. http://tinyurl.com/2e2g3apo

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any
  html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 17. http://t.co/g6UttG0yWA

  Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more
  on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Kudos!

 18. tinyurl.com

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your
  efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.

 19. tinyurl.com

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed
  browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your
  feed and I hope you write again soon!

 20. http://tinyurl.com/27r4bzxr

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard
  to get that “perfect balance” between usability and appearance.

  I must say you have done a great job with this.

  Also, the blog loads very fast for me on Internet explorer.

  Outstanding Blog!

 21. tinyurl.com

  wonderful points altogether, you just received a new reader.

  What might you suggest about your post that you just made some days in the
  past? Any positive?

 22. dppg.org.za

  I just like the helpful information you supply to your articles.
  I will bookmark your weblog and test once more here frequently.
  I’m quite sure I will be informed plenty of new stuff proper right here!
  Good luck for the next!

 23. tinyurl.com

  I think everything wrote made a bunch of sense.
  But, what about this? what if you added a little content?
  I am not saying your content isn’t good, but suppose you added
  a headline to maybe get folk’s attention? I mean Θερινά Σεμινάρια υποκριτικής με την Ελένη Σκότη από το θέατρο
  Επί Κολωνώ | CULTURE365.GR is kinda boring. You ought to glance at Yahoo’s front
  page and see how they create article headlines to get viewers interested.
  You might add a video or a related picture or two to
  grab readers excited about everything’ve written.
  Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

 24. tinyurl.com

  A motivating discussion is definitely worth comment.

  I believe that you ought to publish more on this topic, it
  might not be a taboo matter but typically people don’t speak about
  such issues. To the next! Best wishes!!

 25. tinyurl.com

  great submit, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t understand this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you have a
  huge readers’ base already!

 26. raycon

  Why users still use to read news papers when in this technological
  world everything is existing on net?

  Feel free to visit my blog post … raycon

 27. http://tinyurl.com

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 28. http://tinyurl.com

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 29. http://tinyurl.com

  Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
  you could be a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back at some point.

  I want to encourage you to continue your great posts,
  have a nice morning!

 30. http://tinyurl.com

  I just like the valuable information you supply on your articles.
  I will bookmark your blog and test again here regularly.

  I’m moderately certain I’ll be informed lots of new stuff
  right right here! Best of luck for the following!

 31. http://tinyurl.com/2mb6rwcw

  Appreciation to my father who stated to me about this website, this web
  site is in fact remarkable.

 32. coupon

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you
  access consistently fast.

  Visit my blog post coupon

 33. coupon

  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it
  😉 I may revisit yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
  help other people.

  Here is my site :: coupon

 34. tinyurl.com

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Cheers!

 35. http://tinyurl.com/2jpnr538

  What you posted made a great deal of sense. But, what about this?
  suppose you were to write a killer headline?
  I ain’t saying your information isn’t good, but suppose you
  added a title that grabbed folk’s attention? I mean Θερινά Σεμινάρια υποκριτικής με την Ελένη
  Σκότη από το θέατρο Επί Κολωνώ | CULTURE365.GR is kinda vanilla.
  You could glance at Yahoo’s home page and see how they create news titles to get viewers to
  click. You might add a video or a picture or two to grab readers excited
  about everything’ve got to say. In my opinion, it would bring your posts a little livelier.

 36. tinyurl.com

  Hello there! I simply wish to give you a big thumbs up for the great information you have
  got right here on this post. I will be returning to your site
  for more soon.

 37. tracfone special

  What’s up to all, the contents existing at this web site
  are actually remarkable for people experience, well, keep up the
  nice work fellows.

  Also visit my site: tracfone special

Comments are closed.